فازصفر

اولین وبلاگ آموزش فاز صفر - مطالعات پروژه های معماری در ایران

فهرست نویسی در مطالعات فاز صفر

همانگونه که قبلا گفتیم اولین قدم برای تهیه فاز صفر تهیه فهرست مطالب می باشد . برای نمونه در زیر فهرست مطالب یک فاز صفر که می تواند برای اکثر پروژه ها مورد استفاده قرار گیرد را خدمتتان ارایه می دهم .

۱- کلیات - مقدمه

۲-  تعریف پروژه

۳- ضرورت طرح

۴- نمونه های مشابه داخلی و خارجی

۵- نیازهای طرح

۶- استانداردها

۷- برنامه ریزی فیزیکی

۸- روابط همجواری فضاها

۹- تحلیل سایت

۱۰ - اقلیم

۱۱- مفهوم یابی

۱۲- طرح معماری

۱۳- سازه مناسب طرح

۱۴- تاسیسات

۱۵- برآورد کلی ریالی طرح

۱۶- زمانبندی اجرای طرح

+ نوشته شده در  ۸۷/۰۴/۲۸ساعت 12:55  توسط حسین یوسفی فر  |